w w w . u f - s o r e s u n n m o r e . o r g

Her kjem nettsidene til UF Søre Sunnmøre!

UF Søre Sunnmøre vart skipa 03.05.11, og består av utrykningspersonell frå kommunene Ulstein, Hareid, Herøy og Sande.

Styret i UF Søre Sunnmøre:

Leiar: Live M. Gandborg - Hareid brannvern
Nestleiar: Eilev Mo - Ulstein ambulanse
Kasserar: Reidar Kulø - Politiet
Sekretær: Ann-Helen Skorpen-Vikene - Herøy ambulanse
Vara 1: Atle Sørensen - Sande brannvern
Vara 2 / Revisor: Hilde Sæter Aglen - Politiet

Aktivitetskalender:

18. juni 2011:
Borna sin blålysdag
Stad: Blåhuset, Ulsteinvik
Tid: 12.00 - 15.00
Brann, politi og ambulanse med aktivitet for born og unge.

Haust:
Open brannstasjon
Brannvernveka 2011 (www.brannvernuka.no)
Refleksaksjonar
Røykvarslardagen 1.desember.